LUAT KHOA SAN JOSE

Trang Web Luật Khoa San Jose được thành lập bởi Gia Đình Luật Khoa
Bắc California,
nhằm quy tụ các cựu sinh viên LK SÀI GÒN - HUẾ - CẦN THƠ niên khóa 1955 -1975 lại với nhau, để ôn lại những kỷ niệm xưa với các Giáo Sư, với các bạn đồng môn dưới mái trường Luật thân yêu. Trang Web Luật Khoa hân hoan chào đón từng bạn đồng môn.
Chúng tôi mong và tin
luatkhoasanjose.com sẽ luôn là nơi bạn muốn tới thăm mỗi ngày.

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin
Email đến:
hoingoluatkhoa@yahoo.com
Website:
luatkhoasanjose

BAN CỐ VẤN: GS QUÁCH THỊ NHO - LS NGÔ VĂN TIỆP - TS TRẦN AN BÀI

BAN ĐIỀU HÀNH: Nguyễn Vạn Bình (Trưởng Ban Điều Hành)
Phạm Mạnh Tuấn - Hà Kim Tinh - Châu Minh Hoàng - Lê Truật - Huỳnh Quang Khải - Lê Đình Cai - Nguyễn Đình Dũng - Phạm Ngọc Anh - Nguyên Trung - Ngô Kỳ - Huỳnh Văn Xồi - Huỳnh Văn Trai - Nguyễn Viết Đĩnh - Nguyễn Hoàng - Phạm Thanh Đồng - Phạm Bách Phi - Huỳnh Minh Quang - Phạm Quang - Hà Đình Huy - Trì Ngọc Bình - Lê Trung Tâm - Dương Thị Tiến - Mã Phương Liễu - Lê Minh Chúc - Lại Thị Hà - Nguyễn Ngọc Mai - Quách Huệ Anh - Trần Chiêu Hiền - Cao Ánh Nguyệt - Võ Ngọc Hòa - Phan Xuân Hương - Nguyễn Thanh Hương - Trịnh Như Bằng - Nguyễn Bạch Yến - Nguyễn Xuân Sơn - Trần T. Thanh Thủy - Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Dung - Dương Bích Trâm - Nguyễn Mậu Quế - Vũ Thị Xuyến -Trần Mai Hương - Thái Hà - Đỗ Kim Thoa - Hồ Tô Hà - Nguyễn Thị Phòng.

Phụ Trách Website: Quách Huệ Anh - cựu SVLK Cần Thơ

WEB LINKS: