Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/18/2020

VIDEO của Chuyến Đi Ba Ngày xuống Nam Cali của Gia Đình LK Bắc Cali


Kính Gởi Quý Anh Chị,
Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali vừa tổ chức xong một chuyến đi xuống Nam Cali để tham dự tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý 2020, và ra mắt Tân Ban Chấp Hành do Hội Ái Hữu LK Nam Cali tổ chức.
Chuyến đi dự trù ba ngày, từ Thứ Bảy 22.02 đến Thứ Hai 24.02.2020 Tham dự trong chuyến đi nầy có 10 tất cả thành viên...

Xin mời click vào ô chữ XEM TIẾP, để  thưởng thức video và hình ảnh trong trong trang web của Gia Đình Luật Khoa Bắc California.
https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/sinh-hoat-3/ngay-22-02-2020-chuyen-dhi-nam-cali-cua-gia-dhinh-luat-khoa-bac-california