Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/09/2019

PHÂN ƯU


  PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân Mẫu
  của chị Huỳnh Ngọc Hương,
        Nhạc Mẫu của anh Huỳnh Văn Trai: 
        
           
Cụ Bà Quả Phụ LƯU THIỆT
Nhũ Danh: Maria HUỲNH NGỌC ÁNH

Từ Trần: ngày 06 tháng 12, năm 2019
Tại : Việt Nam
Hưởng Thọ : 93 tuổi


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng
Anh Chị Huỳnh Văn Trai & Huỳnh Ngọc Hương
 và Tang Quyến.
Nguyện cầu cho linh hồn của bác Maria HUỲNH NGỌC ÁNH
được Hưởng Nhan Thánh Chúa


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Ban Cố Vấn:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ls NGÔ VĂN TIỆP - TS TRẦN AN BÀI
Ban Điều Hành : Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN  - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. PHẠM QUANG - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô.B. NGUYỄN VIẾT ĐĨNH & ĐỖ KIM THOA - Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - Ô.B. HUỲNH VĂN XỒI & HỒ TÔ HÀ – Ô.B. HUỲNH MINH QUANG & VÕ NGỌC HÒA - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B.TRÌ NGỌC BÌNH – Ô.DUY VĂN - B.DƯƠNG BÍCH TRÂM - B. PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B.TRƯƠNG GIA VY - THÁI HÀ & PHU QUÂN.