Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/18/2019

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA ĐÓN MỪNG GIÁNG SINH 2019GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI HỌP MẶT 
MỪNG SINH NHẬT ĐÓN MỪNG GIÁNG SINH

Milpitas (Ý Dân): 40 người gồm 36 thành viên và 4 thân hữu của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali đã tham dự buổi họp mặt  tại tư gia của anh chị Nguyễn Đình Dũng & Nguyễn Mậu Quế vào 4 giờ chiều ngày 14-12-2019 vừa qua.