Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

7/15/2019

BỬA TIỆC THÂN TÌNH LUẬT KHOA NGÀY 27.06.2019


BỬA TIỆC THÂN TÌNH LK
Tiếp đón Ls Nguyễn Văn Thắng
Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Houston, Texas.

San Jose (Ý Dân): 25 người gồm các cựu Luật Sư, các cựu sinh viên Luật Khoa và thân hữu đã  đến dự bửa ăn thân tình, nhằm tiếp đón Ls Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa tại Houston, Texas nhân ông ghé thăm San Jose tại nhà hàng Cao Nguyên, San Jose vào 12 giờ trưa ngày thứ năm 27-6-2019 vừa qua.
Trong thành phần tham dự, chúng tôi nhận thấy có các Luật sư Nam Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Cơ Long, Hoàng Đức Trí, Trần Hoàng Vân, Bùi Lệ Khanh, Nguyễn Thúy Phương, Nguyễn Đình Phương , Ngô Văn Tiệp, Ngô Văn Quang, Lê Duy San, Vũ Hữu Kỳ, Nguyễn Vạn Bình cùng các anh Nguyễn Sĩ Tuất, Chinh Nguyên, Đỗ Trung Triêm, Hà Kim Tinh, Châu Minh Hoàng, Phạm Thanh Đồng cùng các chị Mã Phương Liễu, Chinh Nguyên, Phan Thúy Phượng, Nguyễn Thanh Thủy, Ngô Văn Quang và Nguyễn Bạch Yến.

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/sinh-hoat-3/ngay-27-06-2019-bua-an-than-tinh-luat-khoa