Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/01/2019

PHÂN ƯU Ông LÊ NHƯ THỌ
Nguyên Luật Sư Tập Sự Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn
Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn, niên khóa 1968-1972
Tạ Thế: Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Tại:  San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 69 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu
cùng chị Lê Như Thọ và tang quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh
của Ls Lê Như Thọ được về cõi Vĩnh Hằng
.

                                     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. NGUYỄN VIẾT ĐĨNH & ĐỖ KIM THOA - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU -  Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - Ô.B. HUỲNH MINH QUANG & VÕ NGỌC HÒA - Ô.B. PHẠM QUANG - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. HUỲNH VĂN XỒI & HỒ TÔ HÀ  - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM -  Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN .
CÁC ĐỒNG MÔN LUẬT KHOA SÀIGÒN:
LÊ DUY SAN - VÕ DUY THƯỞNG - TRẦN MINH LỢI - NGUYỄN CAO THĂNG - NGUYỄN VĂN LÊ - NGUYỄN ĐĂNG KHOA - NGUYỄN ĐÌNH SƠN - VŨ HỮU KỲ - PHAN THÚY PHƯỢNG - VŨ VIỆT CHIẾN - PHẠM MINH ANH - PHẠM NGỌC KHÔI - NGUYỄN NGỌC ANH TRANG - VŨ HỮU TRƯỜNG - NGUYỄN VĂN HÙNG - ĐẶNG PHỤC QUỐC - NGUYỄN BẠCH TÚC - TRẦN BÍCH TẬP - VÕ GIA MINH - LÂM QUỐC BẢO - HÀ NHƯ VIỆT ANH- NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY - ĐOÀN TƯỜNG MỸ - LÊ TÍCH SƠN - TRẦN HOÀNG VÂN .