Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/02/2019

Gs. Vũ Quốc Thúc nói về Lịch Sử VNKính Mời quý vị click vào tấm hình dưới đây 
để nghe Gs. Vũ Quốc thúc nói về Lịch Sử VN

 
Vietnamese language interview with Vu Quoc Thuc,
former professor at the Saigon Law School currently living in France