Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/12/2018

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
 Phu Quân của Ls Nam Thị Hồng Vân,
bào huynh của ông Nguyễn Hữu Trương,
anh chồng của Gs Quách Thị Nho là:

Luật Sư
NGUYỄN HỮU THỐNG

Nguyên sáng lập viên và nguyên Chủ Tịch Hội Luật Gia VN tại California
Nguyên Luật sư của Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, Paris và Tối Cao Pháp Viện California.
Tác giả của nhiều sách về Pháp Luật và Chính Trị
Nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam

Đã Tạ Thế:  Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Tại: San Jose , California,  USA
Hưởng thọ:  87 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn
cùng Ls Nam Thị Hồng Vân,
ông Nguyễn Hữu Trương, Gs Quách Thị Nho và
tang quyến

Nguyện cầu cho hương hồn của
Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG
được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc
.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
 Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B.NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -  Ô.B.HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. PHẠM QUANG - Ô.B.LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - Ô.B. HUỲNH VĂN XỒI - Ô.B. HUỲNH MINH QUANG & VÕ THỊ HOÀ - B.DƯƠNG BÍCH TRÂM - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô. DUY VĂN