Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/09/2018

PHÂN ƯU
Cựu Nữ Sinh Trưng Vương 1960-1967
Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 1968-1972
Thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc California

Đã tạ thế : ngày 7-3-2018
(Nhằm ngày 20 tháng 1 năm Mậu Tuất)
Tại:  San Jose, California, USA
Hưởng Thọ: 69 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng anh Wilson Fang và tang quyến. 
Nguyện cầu cho Hương Linh
của chị Nguyễn Thu Hà được về cõi Vĩnh Hằng 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH H
OÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -  Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM -  Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN - LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ.