Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/03/2018

PHÂN ƯUCụ Ông TRẦN KHƯƠNG TRINH

Pháp Danh: PHÁP MINH

Nguyên Chánh Án Tối Cao Pháp Viện VNCH

Tạ thế : Lúc 9:15AM ngày 28 tháng 12 năm 2017.

 (Nhằm ngày 11 tháng 11 năm Đinh Dậu)

Tại :  San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ: 94 tuổi

Linh cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home 

300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 - Tel (408) 297-2447
Chúng tôi thành kính phân ưu 
 cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh 
của cụ TRẦN KHƯƠNG TRINH được về cõi Vĩnh Hằng.

                       THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô..B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH – Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG T. TIẾN - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -  Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ -  Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM -  Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN.

CÁC GIÁO SƯ VÀ THÂN HỮU:

GS NGUYỄN VĂN CANH - GS TẠ VĂN TÀI & PHU NHÂN - BÀ PHAN TẤN CHỨC - Ô.B. VÕ VĂN DINH - Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B. NGUYỄN ĐỨC HUY & PHAN THU HƯƠNG -  Ô.B.LÊ CÔNG TÂM & ĐÀO THỊ TUYỀN -Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH SƠN - Ô.B. NGUYỄN MINH HIỂN - Ô.B. PHẠM VĂN HÀM - Ô.B. NGUYỄN NGỌC DIỆP -  B.TRẦN HOÀNG VÂN - Ô.B. VÕ DUY THƯỞNG -  Ô.B. NGUYỄN TRUNG CHÍ & ĐẶNG MỸ HOA - Ô.B. NGUYỄN THÚY PHƯƠNG - Ô. NGUYỄN VIẾT ĐĨNH -  Ô.B. VŨ HỮU KỲ - B.ĐOÀN TƯỜNG MỸ - Ô.B. TRẦN MINH LỢI -  B. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY & PHU QUÂN -Ô.B. NGUYỄN CAO THĂNG.