Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/18/2018

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn,
Em trai của nhà báo Lê Đình Bì, giám đốc Viet Today TV,
cựu sinh viên Luật Khoa Cần Thơ
và là Chú họ của Gs Lê Đình Cai,
thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali là :

Ls LÊ ĐÌNH HỒ
Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn
Luật sư tại Sydney, Úc Châu

Đã tạ thế: ngày 23-1-2018
(Nhằm ngày 7 tháng 12 năm Đinh Dậu)
Tại :  Sydney, Úc Châu
Hưởng Thọ: 65 tuổi
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu
 cùng nhà báo Lê Đình Bì,
giáo sư Lê Đình Cai và tang quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh
của Ls Lê Đình Hồ được về cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -  Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ -  Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM -  Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN .