Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/03/2018

PHÂN ƯUCụ Ông HÀ NHƯ CHI
Cựu giáo sư trường Quốc Học Huế
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Đệ Nhất Cộng Hoà
Tác giả sách “Việt Nam Thi Văn Giảng Luận”
Tạ thế : Ngày 24 tháng 12 năm 2017.
 (Nhằm ngày 7 tháng 11 năm Đinh Dậu)
Tại : Tư gia , San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home  

Chúng tôi thành kính phân ưu
cùng bà quả phụ Hà Như Chi
cùng anh chị Phan Khắc Hưng & Hà Như Việt Anh
và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh
của cụ HÀ NHƯ CHI được về cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô..B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH – Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG T. TIẾN - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU -  Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ -  Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM -  Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN .