Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/22/2017

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Thân Mẫu của chị Dương Thị Tiến,
Nhạc Mẫu của anh Phạm Mạnh Tuấn là:

Cụ Bà Quả Phụ DƯƠNG NHƯ LIÊM
Nhũ danh NGUYỄN THỊ MAI
 Pháp danh TỊNH NGUYỆT
Tạ thế: Ngày 19 tháng 12 năm 2017
 (Nhằm ngày 2 tháng 11 năm Đinh Dậu)
Tại: Regional Medical Center,
San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Linh cửu được quàn tại
Oak Hill Funeral Home – Sunshine Chapel
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 - Tel (408) 297-2447


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu
cùng anh chị Phạm Mạnh Tuấn & Dương Thị Tiến,
cùng chị Dương Thị Hoài và tang quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh của cụ bà DƯƠNG NHƯ LIÊM được về cõi Niết Bàn Cực Lạc.


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ -  Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG -Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU -  Ô.B. WLSON & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN .
CÁC GIÁO SƯ VÀ THÂN HỮU:  
GS NGUYỄN VĂN CANH - GS TẠ VĂN TÀI & PHU NHÂN - Ô.B. VÕ VĂN DINH - Ô.B NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B LÊ CÔNG TÂM & ĐÀO THỊ TUYỀN - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH SƠN - Ô.B. NGUYỄN MINH HIỂN - Ô.B. PHẠM VĂN HÀM - B. TRẦN HOÀNG VÂN - Ô.B. NGUYỄN NGỌC DIỆP - Ô. ĐỖ VĂN QUANG MINH - Ô.B. NGUYỄN VĂN THẮNG - Ô.B. NGUYỄN TRUNG CHÍ & ĐẶNG MỸ HOA -Ô.B. VÕ DUY THƯỞNG - Ô.B. NGUYỄN THUÝ PHƯƠNG.- Ô.B. NGUYỄN VIẾT ĐĨNH - Ô.B PHẠM HỮU DIÊN - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY & PHU QUÂN - B. ĐÀO TƯỜNG MỸ - Ô.B. VŨ HỮU TRƯỜNG - Ô.B. LÊ TÍCH SƠN - Ô.B. VŨ HỮU KỲ - Ô.B. NGUYỄN CAO THĂNG - Ô.B. NGUYỄN TRUNG HOÀ – Ô.B. NGUYỄN ĐỨC HUY & PHAN THU HƯƠNG – Ô.B. NGUYỄN VẠN THẮNG .