Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/23/2017

ĐỪNG ĐÁNH MẤT ĐI SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT
Dân Việt Nam gần 400 năm qua, chúng ta hãnh diện may mắn có được chữ quốc ngữ, một ngôn ngữ tuyệt vời, trong sáng, dễ học và dễ viết so với  nhiều ngôn ngữ của nhiểu quốc gia khác trên thế giới.          

Nhắc về lịch sử ra đời của chữ Quốc ngữ, chúng ta biết chữ quốc ngữ được hình thành từ khoảng đầu thế kỷ 17 do công sức của tập thể các giáo sĩ như J. Roiz, G. Luis, C.Borri, Gaspar d’ Amaral, Antonio Barbosa và nhất là của cha Alexandre de Rhodes (Cha Đắc Lộ) khi  ngài cho ra đời cuốn Từ điển Việt-Bồ-LaTinh vào năm 1651 thì chữ Quốc ngữ  thực sự được hoàn chỉnh và chuẩn hoá.