Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/16/2017

ĐÔI GIÒNG TƯỞNG NHỚ Gs CAO THẾ DUNG


ĐÔI GIÒNG TƯỞNG NHỚ
GIÁO SƯ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO CAO THẾ DUNG
                                                     Nguyễn Vạn Bình

Gs. CAO THẾ DUNG

Tin Giáo sư, Nhà Văn, Nhà Báo CAO THẾ DUNG qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Silver Spring, Maryland, USA hường thọ được 85 tuổi được phổ biến trên mạng lưới điện toán đã làm cho tôi xúc động và thương tíếc anh.
Đối với tôi, sự ra đi của Gs Cao Thế Dung ngoài việc đem lại nổi buồn, niềm thương tiếc to lớn đến gia đình của ông mà còn cho cả cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, đặc biệt mọi người trong giới giáo dục, chính trị và văn nghệ sĩ của VNCH. Báo Ý Dân do tôi chủ trương đã mất đi một người cộng tác lão thành, kiến thức rộng, có lập trường Quốc Gia kiên định và một người anh tinh thần đáng kính.
https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/tam-tinh/dhoi-giong-tuong-nho-gs-cao-the-dung