Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

8/03/2017

DẠ TIỆC HỘI NGỘ MÙA THU KỲ VII - NGÀY 02.10.2016


Kính Mời,
Giáo Sư, Quý Niên Trưởng, Đồng Môn và Thân Hữu
cùng thưởng thức lại video về Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Kỳ VII, năm 2016,
Xem lại để hiểu vì sao chúng ta cần  tham dự  Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu do Gia Đình Luật Khoa Bắc California tổ chức hằng năm. Xin quý vị ghi tên tham dự ngay cho chính mình và bạn bè, trước ngày 15 tháng 09, năm 2017.

* Chi Phiếu ghi tên: Hội Ngộ Luật Khoa
* Memo: Hội Ngộ Mùa Thu Kỳ VIII
* Điện Thoại: Nguyễn Vạn Bình: 408-410-3379
* Địa Chỉ: 6070 Blossom Ave. San Jose, CA. 95123 

          VIDEO HỘI NGỘ MÙA THU 2016
7 năm qua, Hội Ngộ Luật Khoa Mùa Thu đã đồng hành cùng Giáo Sư, Quý Niên Trưởng, Đồng Môn. Không chỉ thuần là Đồng Môn Luật Khoa, mà đáng mừng hơn cả là Thân Hữu và Bạn Bè -không phải đồng môn - cũng tham dự và khích lệ. Đó là điều mà 7 năm trước đây, những người chủ trương thành lập Hội Ngộ Luật Khoa Mùa Thu, Gia Đình Luật Khoa Bắc california không mơ tưởng đến sẽ có ngày hôm nay.

Xin cám ơn tất cả!