Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

4/18/2017

Ngày 16.04.2017 Phát quà cho 17 gia đình nạn nhân của trận lụtSan Jose(Ý Dân): Gần 60 người gồm có nghị viên Nguyễn Tâm, nữ Ls Lê Hạnh, ông bà Phạm Hữu Sơn, chủ tịch Ban Đại Diện CĐNVQG tại Bắc Cali, Ls Ngô Văn Tiệp, ông bà Nguyễn Vạn Bình, đại diện cho Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. cùng tổ chức Vivo, Hội Phụ Nữ, ông bà Đỗ Thành Công, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, ông Mỹ Lợi, chị Hoàng Lan và các gia đình  nạn nhân của trận lụt tại San Jose đã đến tham dự buổi phát quà cho 17 gia đình tại Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ vào 12 giờ trưa ngày 16-4-2017 vừa qua...

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat-2/ngay-16-04-2017-phat-qua-cho-17-gia-dinh-nan-nhan-bi-lu-lut
Quang cảnh buổi phát quà