Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

6/18/2017

ĐẶC SAN LUẬT KHOA NĂM 2017

THÔNG BÁO

V/V:  ĐẶC SAN LUẬT KHOA NĂM 2017

Kính thưa quí Giáo Sư
cùng các anh chị Đồng Môn Luật Khoa Việt Nam

Nhân Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa Kỳ VIII, do Gia Đình Luật Khoa Bắc California tổ chức tại San Jose vào ngày chủ nhật 8 tháng 10 năm 2017 tới đây.

Chúng tôi sẽ cho phát hành
ĐẶC SAN LUẬT KHOA NĂM 2017

 

Nội dung của Đặc San gồm các tài liệu, hình ảnh và các bài viết tham luận, tùy bút, truyện ngắn, thơ giá trị. Đồng thời, cũng như mọi năm chúng tôi sẽ cho đăng hình ảnh của nhiều cựu sinh viên Luật Khoa.

Chúng tôi thiết tha mong được sự đóng góp các hình ảnh, tài liệu về các trường Luật Saigon, Huế, Cần Thơ cùng bài vở của các giáo sư và các đồng môn.

Thời hạn chót để nhận các bài viết và hình ảnh là
ngày 31-8-2017

Mọi đóng góp bài v, quảng cáo xin liên lạc về:   
    
Nguyễn Vạn Bình:
Email: hoingoluatkhoa@yahoo.com .
ÐT:     408-410-3339

San Jose, ngày 9 tháng 4 năm 2017

TM GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA
NGUYỄN VẠN BÌNH
Trưởng Ban Điều Hành