Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/13/2017

HỘI LUẬT GIA VN TẠI CA. ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN và MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017


HỘI LUẬT GIA VN TẠI CALIFORNIA
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
VÀ MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017


San Jose (Ý Dân): Khoảng 100 người gồm các hội viên, quan khách và thân hữu đã đến tham dự Đại Hội Thường Niên và Tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 do Hội Luật Gia VN tại California tổ chức ở nhà hàng Flourishing Garden, San Jose vào 12 giờ trưa ngày chủ nhật 5-3-2107 vừa qua.

Trong thành phần  tham dự, chúng tôi nhận thấy có Gs Nguyễn Văn Canh, Gs Quách Thị Nho cùng phu quân Nguyễn Hữu Trương, phu nhân của cố Gs Phan Tấn Chức, các luật sư Nguyễn Hữu Thống, Nam Thị Hồng Vân, Ngô Văn Quang, Ngô Văn Tiệp, Bùi Lệ Khanh cùng phu quân Nguyễn Sĩ Tuất, Trần Minh Nhật, Trác Quan Trường, Hoàng Đức Trí, Trần Thu Phượng, Nguyễn Kim Phượng, Trần Hoàng Vân, Đỗ Văn Quang Minh, Phan Thu Hương, Nguyễn Ngọc Diệp cùng phu nhân, Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Vạn Bình, Phạm Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Thuỷ, Vũ Ngọc Ánh cùng phu nhân, Nguyễn Hữu Hưng cùng phu nhân v.v. thẩm phán Nguyễn Đức Huy, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, bác sĩ Trần Văn Nam, bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ, ông bà Nguyễn Tái Đàm, ông bà Nguyễn Công, các ông Phạm Mạnh Tuấn, Phan Khắc Hưng, Bảo Ngọc, Văn Quân, các chị Bích Huyền, Dương Thị Tiến, Hà Như Việt Anh cùng các cựu nữ sinh Trưng Vương và Ban Vũ Hoa Tiên v.v.

(click vào chXem Tiếp hay click trên tấm hình đđọc tiếp phần tường trình)
https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat-2/ngay-05-03-2017-hoi-luat-gia-vn-tai-ca-dhai-hoi-thuong-nien-va-mung-xuan-dhinh-dau-2017