Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/21/2016

HAPPY THANKSGIVING 2016


HAPPY THANKSGIVING
Gia Đình Luật Khoa Bắc California
KÍNH CHÚC
Quý Giáo Sư
Quý Niên Trưởng
Quý Đồng Môn
Quý Thân Hữu, Bạn Bè
và Gia Đình

Hưởng một Mùa LỄ TẠ ƠN
thật Bình An và Hạnh Phúc