Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/26/2016

PHÂN ƯU


                                                                                                                           


Luật sư
PHAO LÔ NGUYỄN VĂN CHỨC
Cựu Thượng Nghĩ Sĩ VNCH
Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại
Nhà văn nhà báo bút hiệu VIP KK

TỪ TRẦN: Ngày 7 tháng 9 năm 2016
TẠI:  Cape Code, Massachusettes
Hưởng thọ: 90 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn
cụ Phaolô Nguyễn Văn Chức
được về hưởng Nhan Chánh Chúa
__._,_.___
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP -  Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ -  Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG – Ô.B. PHẠM QUANG - Ô. DUY VĂN – PHAN XUÂN HƯƠNG - BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG - BÀ NGUYỄN XUÂN SƠN - BÀ TRƯƠNG GIAVY - BÀ THÁI HÀ.