Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

5/12/2016

VIDEO GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA 2010-2015


Kính Thưa Quý Giáo Sư, Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Môn,

Trang web Luật Khoa xin giới thiệu đến tất cả quý vị:

Video "Gia Đình Luật Khoa Bắc California"  vừa được thực hiện xong, và cũng vừa được post lên trang web luatkhoa. Mục đích thực hiện video "Gia Đình Luật Khoa Bắc Ca." rất khiêm tốn:
 "Với mong muốn các đồng môn ở khắp nơi trên thế giới - qua video - sẽ nhìn thấy được, biết rõ được cách tổ chức, cách điều hành và hình ảnh sinh hoạt trung thực của Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu, của Gia Đình LK Bắc Ca. từ khởi đầu thành lập năm 2010 đến năm 2015."

Xin click trên tấm hình để vào trang web"luatkhoasanjosesite" thưởng thức video.

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat-2/video-gia-dhinh-luat-khoa-bac-california-nam-2010-2016