Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

6/20/2016

THÔNG BÁO về DẠ TIỆC HỘI NGỘ MÙA THU KỲ VII - 2016


THÔNG BÁO

Nhằm tạo dịp hội ngộ giữa các Giáo Sư và các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam thuộc các Viện Đại Học Sài Gòn - Huế-Cần - Thơ,
Gia Đình Luật Khoa Bắc California sẽ tổ chức:

DẠ TIỆC HỘI NGỘ MÙA THU KỲ VII -2016
chủ đề:
Nhớ Về Trường Luật và Ghi Ơn Các Giáo Sư
vào ngày Chúa Nhật 02 -10-2016

_______________________

click trên tấm hình để đọc chi tiết

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/thong-bao-2/thong-bao-hoi-ngo-mua-thu-ky-vi-2015