Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

4/28/2016

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn,  
Thân Mẫu của Ls Trần Hoàng Vân là:
                      
Bà Quả Phụ
HOÀNG NGỌC ĐÍNH
Nhũ Danh VŨ THỊ LAN
Đã từ trần
ngày
22 tháng 04, năm 2016
Tại: Sugar Land, Texas
Hưởng Thọ: 87 tuổi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Với Ls Trần Hoàng Vân và tang quyến
Nguyện xin cho linh hồn Cụ Vũ Thị Lan
được Hưởng Nhan Thánh Chúa

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY - B. TRƯƠNG GIA VY - B. PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG -  B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH.

4/19/2016

PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu
của cựu Dân Biểu Phạm Hữu Giáo (Mặc Giao), và của các anh
Phạm Hữu Diến và Phạm Hữu Điện, cựu SVLK Sài Gòn
                      
Cụ Quả Phụ
PHẠM HỮU HUẤN
Nhũ Danh MARIA NGUYỄN THỊ THẮM

Đã qua đời: Ngày 12 tháng 04, năm 2016
Tại : San Jose, California Hoa Kỳ
Hưởng Thượng Thọ : 101 tuổi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Với các anh Phạm Hữu Giáo, Phạm Hữu Diến, Phạm Hữu Điện
cùng tang quyến
Nguyện xin qua lời cầu bàu của Mẹ maria cho linh hồn
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Thắm
được Hưởng Nhan Thánh Chúa

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  
Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY - B. TRƯƠNG GIA VY - B. PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG -  B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH.

4/15/2016

PHÂN ƯU


 Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
THẨM PHÁN
NGUYỄN THẾ CƯỜNG
                                     Nguyên Biện Lý Tòa Sơ Thẩm Gia Định
Nguyên Cố Vấn Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam /Nam California 
Đã  Tạ Thếngày 1 tháng 4, năm 2016
  Tại : Bệnh viện Fountain Valley, Nam California
Hưởng Đại Thọ: 90 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 cùng tang quyến
Nguyện cầu cho Hương Linh Thẩm Phán Nguyễn Thế Cường
được hưởng Hạnh Phúc vĩnh cửu nơi cõi Vĩnh Hằng

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  
Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY - B. TRƯƠNG GIA VY - B. PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG -  B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH.