Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

2/15/2016

PHÂN ƯUĐược tin buồn Hiền Thê của Ông Đỗ Kim Bãng, 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
tại Houston, Texas là:

                     
BÀ ĐỖ KIM BÃNG
Nhũ Danh HÀ KIM THỊNH
cựu nữ sinh Trưng Vương

Đã từ trần: Thứ Năm ngày 11 tháng 02, năm 2016
nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng Năm Bính Thân
Tại : Houston, Texas

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng anh Đỗ Kim Bãng và tang quyến.
Nguyện xin cho Hương Linh
Bà Hà Kim Thịnh
được siêu thoát nơi Cõi Niết Bàn

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành: Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ BỈNH KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY -  B. TRƯƠNG GIA VY - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN.