Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/30/2016

CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016

Chúng tôi xin 
Kính Chúc

- Quí Giáo Sư 
- Các Thẩm Phán và các Luật sư
- Các anh chị đồng môn của ba trường Đại Học Luật Khoa:
  Sài Gòn, Huế và Cần Thơ
- Cùng các thân hữu

MỘT NĂM MỚI:
AN KHANG - THÀNH CÔNG - VẠN SỰ NHƯ Ý


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA
Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI – Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP - Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP

Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B.
PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - B. TRƯƠNG GIA VY - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY -  B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B.NGUYỄN XUÂN SƠN – B.THÁI  HÀ & PHU QUÂN - Ô.B.NGUYỄN THU HÀ & WILSON FANG - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - Ô.B. PHẠM QUANG.

***********

Kính Mời quý vị click trên tấm hình để thưởng thức video Gia Đình Luật Khoa Bắc California chúc mừng Tết Bính Thân 2016 đã được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 17.01.2016 vừa qua tại nhà hàng Cà Mau - San Jose.

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat-2/ngay-17-01-2016-tiec-tat-nien-mung-sinh-nhat-thang-1-2-3
 

1/08/2016

PHÂN ƯU
Được tin buồn Nhạc Phụ của Thẩm Phán PHẠM VĂN HÀM,
Chủ Tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa tại Nam California là:

Cụ Ông
PHANXICO NGUYỄN TRỌNG THẤU

Đã được Chúa cất về: ngày 29-12-2015
Tại : Garden Grove, California, USA
Hưởng Đại Thọ : 97 tuổi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng anh chị Phạm Văn Hàm và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ,
đưa linh hồn Cụ Ông Phanxico Nguyễn Trọng Thấu
về Hưởng Nhan Thánh Chúa

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  
Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ BỈNH KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY -  - B. TRƯƠNG GIA VY - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN.