Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/17/2015

PHÂN ƯU

Được tin buồn Bào Đệ của Ls NGÔ HỮU LIỄN,
Phó Chủ Tịch Thường Trực Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam là:

                      
Ông NGÔ HỮU HỒ
Pháp Danh MINH QUANG

Cựu Thiếu Tá QLVNCH
Thi sĩ Hà Giang

Đã qua đời: ngày 16-12-2015
Tại : Houston, Texas, USA
Hưởng Thọ : 76 tuổi

                        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng bà quả phụ Ngô Hữu Hồ, Ls Ngô Hữu Liễn và tang quyến.
Nguyện xin cho hương hồn Ông NGÔ HỮU HỒ 
được về cõi vĩnh hằng .

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B.NGÔ VĂN TIỆP –
                       
Ô.B. TRẦN AN BÀI -  Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành: Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU -  Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B.  PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG -  Ô.B. NGÔ BỈNH KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY -  - B. TRƯƠNG GIA VY - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B.NGUYỄN XUÂN SƠN – Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG - B. THÁI HÀ & PHU QUÂN.