Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/18/2015

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2015


Kính mời quý vị theo dõi đoạn video dưới đây để xem Gia Đình Luật Khoa Bắc Ca. chúc mừng Giáng Sinh như thế nào? Tất cả cũng vì mục đích muốn mang lại niềm vui cho các thành viên, muốn cùng nhau xây dựng Gia Đình Luật Khoa luôn mạnh tiến và nhất là duy trì tình bạn để tìm nguồi vui của tuổi già nơi quê người.

Xin click trên tấm hình.

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat-2/gia-dhinh-luat-khoa-bac-california-chuc-mung-giang-sinh-2015