Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/23/2015

HAPPY THANKSGIVING
Kính Chúc

* Quý Giáo Sư
* Quý Niên Trưởng
* Quý Đồng Môn
* Quý Bạn Bè, Thân Hữu
và 
Gia Đình

Hưởng một Mùa Lễ Tạ Ơn
An Bình và Hạnh Phúc 

                              Gia Đình Luật Khoa Bắc California