Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/24/2015

PHÂN ƯU


Được tin buồn
Thân Mẫu của Tiến Sĩ Trần An Bài
- Cố Vấn của Gia Đình Luật Khoa Bắc California -

Cụ Bà Quả Phụ Trần Duy Rương
Nhũ Danh 
MARIA ĐÀO THỊ NGỌ
Đã được Chúa cất về
lúc 9:45pm, ngày Chúa Nhật 20 tháng 09, năm 2015
Tại San Jose, CA. USA
Hưởng Đại Thọ 96 tuổi

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/thong-bao-2/tin-tuc-dhong-mon-1/tin-buon
click trên tấm hình để xem chi tiết