Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

6/26/2015

PHÂN ƯU

CỤ ÔNG CAO XUÂN TÀI

Đã mệnh chung: Vào ngày 24-6-2015
Tại: San Jose, California, USA
Hưởng đại thọ: 94 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buồn
cùng anh chị Ngô Văn Bằng & Cao Ánh Nguyệt  và tang quyến
Nguyện xin cho hương linh
của cụ ông CAO XUÂN TÀI  được về Cõi Vĩnh Hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP  Ô.B.NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN -  Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ BỈNH KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG & MAI LỆ HẠNH - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU -  Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B.TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG.

THÂN HỮU : MÃ MANH NHƠN - Ô.B. NGUYỄN ANH CANG - Ô.B. LÊ ĐỖ -  Ô.B. TRẦN VĂN MINH HẰNG - Ô.B. VÕ DUY THƯỞNG - Bà ĐÀO HOÀNG OANH - Ô.B. HUỲNH HỚN – B. NGỌC THUỶ - Ô.B. NGUYỄN VẠN THẮNG - Ô.B. NGUYỄN ĐĂNG NGỌC - TRẦN MAI HƯƠNG & PHU QUÂN  - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG – Bả VŨ THỊ GẤM - Ô.B.VŨ NHÂN - Ô.B. LÊ QUỐC TẤN - Bà VƯƠNG THUÝ LAN – Bà NGỌC BÍCH.

6/19/2015

PHÂN ƯU


http://oi57.tinypic.com/24c5hyt.jpg

ÔNG NGUYỄN VĂN CÚI
Cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn, Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia

Đã mệnh chung:

Vào ngày 14-6-2015 
Tại: San Jose, USA 
Hưởng thọ: 72 tuổi 

Chúng tôi thành kính chia buồn 
cùng chị Nguyễn Văn Cúi và tang quyến 
Nguyện xin cho hương linh của ông 
NGUYỄN VĂN CÚI được về Cõi Vĩnh Hằng 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA: 
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP Ô.B.NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG & MAI LỆ HẠNH - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ - Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B. NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ.