Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

4/30/2015

PHÂN ƯUĐược tin buồn Bào Huynh 
của phu nhân Tiến sĩ Trần An Bài, bà Lại Mạnh Hà là:

Cụ Jean- Baptiste de La Salle LẠI MINH CHÂU
đã thất lộc ngày 23 tháng 4 năm 2015
tai La Verne, California
Hưởng thọ 82 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng
Tiến Sĩ Trần An Bài và chị Lại Mạnh Hà
Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Từ
đưa linh hồn cụ Jean-Baptiste de La Salle
về Hưởng Nhan Thánh Chúa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP - Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP
Ban Điều Hành:
Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG & MAI LÊ HẠNH - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN -  Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN –
Ô.B NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU -  TRƯƠNG GIA VY - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. NGUYỄN VĂN HÙNG - Ô. HÀ ĐÌNH HUY -  PHAN XUÂN HƯƠNG - NGUYỄN THANH HƯƠNG - NGUYỄN XUÂN SƠN - THÁI  HÀ - Ô.B. WILSON FANG & NGUYỄN THU HÀ.