Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/05/2015

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 2015


San Jose( GĐLKBC):  29 thành viên  đã đến tham dự Tiệc Đầu Năm 2015 của Gia Đình Luật Khoa Bắc California tại  Moss Creek Club House, San Jose vào 4 giờ trưa ngày 14-2-2015 vừa qua.
Nội dung buổi họp gồm:
* Chúc Mừng Xuân Ất Mùi
* Chúc Mừng Ngày Lễ Tình Yêu
* Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1,2,3

Kính mời quý vị click trên tấm hình để thưởng thức video về buổi họp Đầu Năm của Gia Đình Luật Khoa Bắc California 

https://sites.google.com/site/luatkhoasanjosesite/home/sinh-hoat/ngay-14-02-2015-hop-mat-dhau-nam---hb-thang-1-2-3