Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/18/2015

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU

Được tin buồn :

Giáo Sư
PHẠM VĂN THUYẾT
Pháp Danh  TRÍ  TÍN
Nguyên  Giáo Sư Đại Học Luật Khoa Sài Gòn,
Cựu Chuyên Viên Kinh Tế Ngân Hàng Thế Giới
Đã qua đời: lúc 5:00 giờ sáng ngày 15 tháng 1 năm 2015
Tại: Tư gia, Virginia USA
Hưởng Thọ:  80 tuổi.
Chúng tôi thành kính phân ưu với bà Phạm Văn Thuyết và tang quyến
Nguyện cầu cho hương linh Giáo Sư  PHẠM VĂN THUYẾT,
được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUGIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA

Ban Cố Vấn:  Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN -  Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP 
                        Ô.B. TRẦN AN BÀI -
Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP

Ban Điều Hành
:
ÔB. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU – ÔB. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM – ÔB. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN – ÔB. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI – ÔB. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT – ÔB. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN – ÔB. NGUYỄN MẠNH HÙNG & MAI LỆ HẠNH – ÔB. CHÂU MINH HOÀNG & TRỊNH NHƯ BẰNG – ÔB. NGÔ BỈNH KỲ & QUÁCH HUỆANH – ÔB. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN – ÔB. NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN – ÔB. TRÌ NGỌC BÌNH  - ÔB. LÊ TRUNG TÂM – ÔB. NGUYỄN VĂN HÙNG – Ô HÀ ĐÌNH HUY – Ô ĐOÀN PHÚC HỮU – TRƯƠNG GIAVY – PHAN XUÂN HƯƠNG – NGUYỄN XUÂN SƠN – NGUYỄN THANH HƯƠNG – THÁI HÀ – NGUYỄN THU HÀ.