Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

12/23/2014

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2015Gia Đình Luật Khoa Bắc California

 
* Quý Giáo Sư
* Quý Niên Trưởng
* Quý Đồng Môn
* Quý Thân Hữu, Bạn Bè và Gia Đình
Được nhiều Ơn Lành và Hạnh Phúc
trong mùa Lễ Giáng Sinh.
Tràn đầy An Vui
trong Năm Mới.