Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/13/2014

PHÂN ƯU 

Nhận được tin buồn Phu Quân của Ls Phạm Thư Hồng là:


Thẩm Phán VŨ MẠNH
Nguyên Dự Thẩm của Tòa Sơ Thẩm Tuy Hòa

Đã mệnh chung : ngày Thứ Sáu 12 tháng 09 năm 2014
Tại: Berkley California USA

Hưởng Thọ: 71 tuổi


Chúng tôi xin thành kính chia buồn
cùng Ls Phạm Thư Hồng và tang quyến

Nguyện xin cho hương linh của anh VŨ MẠNH
được về Cõi Vĩnh Hằng


THÀNH KINH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI :
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP – Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU –  Ô.B. NGUYỄN HÙNG -  Ô. DUY VĂN - PHAN XUÂN HƯƠNG – NGUYỄN THANH HƯƠNG - NGUYỄN XUÂN SƠN – THÁI HÀ- TRƯƠNG GIAVY