Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

4/07/2014

PHÂN ƯU
Được tin buồn Thân Mẫu của anh Lê Quang Truật, Nhạc Mẫu của chị Vũ Thị Xuyến là:

Cụ Bà Quả Phụ : LÊ VĂN HỘI
Nhũ Danh: MARIA PHẠM THỊ THẬT

Đã qua đời: ngày 4 tháng 4 năm 2014
Tại : Sàigòn, Việt Nam

Hưởng Thọ: 85 tuổi

Chúng tôi xin thành thật chia buồn
cùng anh chị Lê Quang Truật & Vũ Thị Xuyến
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria
cho linh hồn cụ bà Maria Phạm Thị Thật
được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI :
Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN -
Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP  -
Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP

Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG &NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - ÔB. NGUYỄN TOÀN &; DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH- Ô.B. CHÂU MINH HÒANG &TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU - Ô.B. NGUYỄN XUÂN HÒANG &TRƯƠNG GIA VY - Ô.B. NGUYỄN HÙNG - Ô. DUY VĂN - PHAN XUÂN HƯƠNG - NGUYỄN THANH HƯƠNG - NGUYỄN XUÂN SƠN - THÁI HÀ.