Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/06/2014

PHÂN ƯU
Được tin buồn bào huynh của luật sư Nguyễn Duy Tiếp là :

Ông NGUYỄN DUY KHIÊM

Đã qua đời : ngày 26-2-2014
Tại: San Jose, California
Hưởng Thọ: 77 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buồn 
cùng Ls Nguyễn Duy Tiếp và tang quyến
Nguyện xin cho hương hồn của ông Nguyễn Duy Khiêm 
được về nơi Tiên Cảnh


THÀNH KINH PHÂN ƯU


GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI :

Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN -
Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP
Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - ÔB. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG – Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU – Ô.B. NGUYỄN XUÂN HÒANG &TRƯƠNG GIA VY – Ô.B. NGUYỄN HÙNG - Ô. DUY VĂN - PHAN XUÂN HƯƠNG - NGUYỄN THANH HƯƠNG - NGUYỄN XUÂN SƠN - THÁI HÀ.