Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

1/12/2014

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Thân phụ của Ls Võ Duy Thưởng là :


Cụ Ông VÕ VĂN TÔ
Pháp danh CHƠN ĐỨC

Đã qua đời : ngày 6 tháng 1 năm 2014
Tại: Bệnh viện Regional Medical Center, San Jose California

Hưởng Đại Thọ: 95 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại
Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave, San Jose CA. 95125

Chúng tôi xin thành kính chia buồn
cùng anh chị Võ Duy Thưởng và tang quyến

Nguyện xin hương hồn của bác Võ Văn Tô 
được về nơi Tiên Cảnh.


THÀNH KINH PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI :
 Gs QUÁCH THỊ NHO & PHU QUÂN - Ô.B. TRÂN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP – Ô.B. NGUYỄN DUY TIẾP - Ô.B. NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. NGUYÊN TRUNG &CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆANH - Ô.B. NGUYỄN TOÀN & DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô.B. NGUYỄN HÒANG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT &VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG &TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. ĐÒAN PHÚC HỮU – Ô.B. NGUYỄN XUÂN HÒANG & TRƯƠNG GIAVY – Ô.B. NGUYỄN HÙNG -  Ô. DUY VĂN - PHAN XUÂN HƯƠNG – NGUYỄN THANH HƯƠNG - NGUYỄN XUÂN SƠN – THÁI HÀ

CÁC ĐỒNG MÔN LUẬT KHOA: 
Ô.B. PHẠM NGỌC ANH – ÔB. TRẦN MINH LỢI - TRẦN HOÀNG VÂN – ĐOÀN TƯỜNG MỸ - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY & Phu Quân  - Ô.B. VŨ HỮU TRƯỜNG – Ô.B. NGUYỄN CAO THĂNG - Ô.B. NGUYỄN VẠN THẮNG – Ô.B. NGUYỄN TRUNG CHÍ & ĐẶNG MỸ HOA – Ô.B. LÊ TÍCH SƠN – ÔB. NGUYỄN VĂN LÊ.

CÁC THÂN HỮU:
Ô.B. TRẦN VĂN TRÒN - Ô.B.NGUYỄN ANH CANG - Ô.B. TẠ ĐĂNG QUANG . Ô.B. LÊ QUỐC TẤN – Ô.B.HÀN THỤY TIẾN- Ô.B. TRẦN VĂN NGÀ