Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/18/2013

ĐẠO PHẬT và NHÂN QUYỀN trong Lịch Sử Việt Nam


ĐẠO PHẬT và NHÂN QUYỀN trong Lịch Sử Việt Nam
(BUDDHISM AND HUMAN RIGHTS IN TRADITIONAL VIETNAM)
tác giả bài viết: LS Tạ Văn Tài

S
au nhiều năm đàm phán, bản Tuyên ngôn bước ngoặt về “ Sự loại bỏ tất cả Những hình thức Bất Khoan Dung và Phân biệt Đối xử dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng” đã ra đời vào năm 1981 để giải thích cho các điều khoản về tôn giáo và tín ngưỡng trong Thỏa ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.  Chỉ trong thập kỷ 1980 sự phân tích của học giả, sự che chở cho tôn giáo và mối tương quan giữa nhân quyền và tôn giáo mới được khởi sự nghiêm túc, với sự trỗi dậy của tôn giáo trên vũ đài thế giới. Một vài biến cố quốc tế gần đây đã nhắc nhở các học giả nên quan tâm nhiều hơn đến tôn giáo như một vấn đề nhân quyền...


Kính mời click trên hình để đọc trọn bài viết