Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

3/01/2013

MẢNH BẰNG LUẬT KHOA CỦA TÔIMột đề tài, 4 nội dung được viết bởi 4 chị cựu Sinh Viên Luật Khoa Cần Thơ. Họ là 4 người bạn nối khố, gặp nhau, kết bạn với nhau dưới mái trường Luật Khoa Cần Thơ, thật đơn giản, thật tầm thường. Thời gian ấy 1970 tính đến nay - 2012 - tình bạn của họ đã có chiều dài 42 năm. Người đang định cư bên Úc Châu, kẻ đang định cư ở Hoa Kỳ, dù ở đâu, đi đâu, thì tình cảm bạn bè vẫn in sâu trong tâm khảm của 4 chị.

“If time could be rewinded.

If friends could be picked like flowers.
I will still pick YOU”


Kính mời click trên hình dưới đây: