Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

10/25/2012

QUỐC KỲ - QUỐC CA VIỆT NAMQuý vị sẽ cảm động chảy nước mắt 
khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine, 
một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, 
trình tấu bản Quốc Ca VNCH...
Rồi một ngày không xa, 
cờ vàng 3 sọc đỏ sẽ bay phất phới 
khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc Việt Nam 
và Saigon sẽ lấy lại tên