Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

9/12/2011

GIA ĐÌNH LUẬT KHOA


Ban Tổ Chức Gia Đình Luật Khoa San Jose, Bắc California
Tại miền Nam Việt Nam các trường Luật lần lượt được thành lập tại Sàigon vào năm 1955, tại Huế vào năm 1957 và Cần Thơ vào năm 1966. Trong thời gian 20 năm từ năm 1955 đến 1975, các trường Luật đã thu nhận trên 60 ngàn sinh viên ghi danh theo học. Tổng số sinh viên Luật đã vượt qua tổng số các sinh viên thuộc các phân khoa bạn như Nha, Y, Dược, Kỹ Thuật, Khoa Học v.v.. Chính vì thế, gia đình Luật Khoa được xem là một đại gia đình trong giới trí thức của miền Nam Việt Nam.

Trường Luật đào tạo cho các sinh viên Luật nhiều kiến thức về luật pháp, tổ chức công quyền, kinh tế và bang giao quốc tế. Chính vì thế, các sinh viên Luật có thể đem kiến thức học hỏi của mình ứng dụng vào cuộc sống trong nhiều lãnh vực. Nhiều sinh viên Luật ưu tú đã hoạt động hữu hiệu trong các ngành tư pháp, hành pháp, lập pháp, trong quân đội và các lãnh vực tư nhân.
Gia đình Luật Khoa cũng là nơi qui tụ nhiều giáo sư tài ba, tên tuổi, đạo đức, yêu nước và khí phách. Một số giáo sư Luật đã đảm nhận những chức vụ cao cấp như thủ tướng, phó thủ tướng, tổng trưởng v.v..

Sau khi miền Nam VN thân yêu bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm vào ngày 30-4-1975, một số giáo sư và sinh viên Luật Khoa đã tuẩn tiết hoặc bị Cộng Sản đày đọa chết ở trong tù. Nhiều người còn sống sót ở trong nước hay ra hải ngoại vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự tự do, hạnh phúc, nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của nước nhà.

Ngày nay trải qua 36 năm từ khi xa quê hương, nhiều giáo sư, các sinh viên phải ly tán ở các nơi và nhiều người vì tuổi già, bệnh tật đã vĩnh viễn ra đi, nhưng đại gia đình Luật Khoa vẫn còn tồn tại. Hiện nay, tại Hoa Kỳ ở miền Bắc Cali. có Hội Luật Gia, tại Nam Cali. có Hội Ái Hữu Luật Khoa và tại Houston , Texas có Câu Lạc Bộ Luật Khoa đã hoạt động trong nhiều năm qua. Bên cạnh đấy, cũng có những website như:

          *   aihuuluatkhoa.com         
          *   luatkhoavietnam.com
          *   luatkhoasanjose.com
cùng diễn đàn csvlksg@yahoogroups.com

giúp cho các cựu sinh viên Luật có thể theo dõi những sinh hoạt của gia đình Luật Khoa .

Chính vì thế, Ban tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa thiết tha mong mỏi các thành viên trong gia đình Luật Khoa nên giữ mãi tình thân thiện, yêu thương, tương trợ lẫn nhau để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đồng và quê hương.

Luật sư Võ Văn Dinh, chủ tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa ở Nam Cali., tác giả bài : “Luật Khoa Hành Khúc” đã gởi gấm tâm nguyện của ông, mà theo chúng tôi cũng là tâm nguyện của nhiều thành viên trong gia đình Luật Khoa Việt Nam là:

“Luật Khoa Việt Nam, quyết chí chúng ta đứng lên. Cùng nhau làm cho vẻ vang giống nòi Tiên Rồng. Ngày mai mọi nơi yêu thương Công Bằng, Bác Ái . Ánh vinh quang Luật Khoa Việt Nam .
Luật khoa Tiến! Tiến lên cho đời, rạng ngời Công Lý, sáng danh Nhân Quyền. Luật Khoa Thắng! Quyết tâm chiến thắng bạo tàn. Ánh vinh quang. Muôn đời sáng soi..”

Tôn chỉ của trường Luật là xây dựng một xã hội thượng tôn luật pháp, trong đó nền công lý, quyền tự do và sự công bình phải được nhà cầm quyền và mọi người tôn trọng.

Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 hãnh diện đã có gia đình Luật Khoa Việt Nam. Chính vì thế, các giáo sư và các cựu sinh viên Luật đều có quyền tự hào là thành viên trong gia đình Luật Khoa Việt Nam vậy./..

* tác giả bài viết: Nguyễn Vạn Bình
  (trưởng ban tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu LK San Jose)