Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/08/2010

Hoi Ngo Mua Thu Kỳ I - 2010

Xin chuyển đển quý đồng môn đoạn phim về HỘI NGỘ MÙA THU LUẬT KHOA ÐƯỢC TỔ CHỨC TẠI MILPITAS NGÀY 16-10-2010 do phóng viên NGHÊ LỮ của đài SBTN thực hiện.