Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/07/2010

HÌNH CHỤP TRONG ĐÊM HỘI NGỘ MÙA THU 2010 ( tiếp theo)

Giáo Sư và bà Vũ Quốc Thùy từ Seattle

Giáo sư Vũ Quốc Thùy và Nguyễn Toàn - Luật SG- Cao Học II 1974


Nhà báo Vũ Hữu Trường - Luật SG (từ San Diego)
Nguyễn Cao Thăng - Luật SG


từ trái: chị Dương Thị Tiến (Luật SG 1968-1972) 
 Ông Bà Nguyễn Văn Sâm ( cựu Giám Đốc Nha Tín Dụng Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam)
chị Nguyễn T. Xuân Sơn (Luật SG 1967-1971)

 từ trái: TS Trần An Bài ( Luật SG 1960-1964) - Nguyễn Vạn Bình ( Luật SG
1967-1971) - GS Vũ Quốc Thùy - Nguyễn Thành (Luật SG 1958-1965)


từ trái: anh chị Lê Truật -  anh chị Phạm Hữu Diện ( Luật SG)


từ trái: anh  Phạm Mạnh Tiến (Luật SG 1972) và chị Dương Thị Tiến
 chị  Thân Trọng Túy Diện và anh Nguyễn Văn Sang ( Luật SG 1968-1972) 
( từ Santa Ana lên tham dự )


Cao Ánh Nguyệt (Luật SG 1970-1974) - chị Dương T. Tiến

Nguyệt Ánh ( Luật SG)


Anh chị Lê Truật ( Luật SG)

Phan Xuân Hương ( Luật SG 1970-1974) và chị Nguyễn T. Xuân Sơn


chị Tiến và Xuân Sơn


HuệAnh - Liễu - Trần Chiêu Hiền ( Luật Cần Thơ 70-74)


TrươngGia Vy


Từ trái: Ngô Kỳ - HuệAnh - anh chị Hà Kim Tính ( Luật CT 1972) -
anh Châu Minh Hoàng ( Luật Cần Thơ 68-73)
chú thích: tấm hình nầy vừa nhận được từ anh Lâm Hữu Lộc ở Úc gởi sang. Tất cả các anh, chị trong hình ảnh nầy là cựu sinh viên Luật và Kinh Tế thuộc Viện Đại Học Cần Thơ, ( niên khóa 1970 -1974) hiện đang sinh sống ở VN.
Từ trái: anh Minh, chị Trương, Thanh Mai, Minh Ngọc, Đông Mai, Ngọc Đào,
Thiền, Phương Mai, Ngọc, anh, chị Lâm Hữu Lộc (Úc Châu) và anh Hoàng.

* Ghi chú: Muốn xem trang hình ảnh từ đầu, xin vào danh mục LABEL,   
                  chọn title:  "Hình ảnh"