Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

10/30/2010

Hình chụp trong đêm Hội Ngộ Mùa Thu 2010

Từ trái: Cao Ánh Nguyệt (SG 70-74) - Dương Thị Tiến (SG 68-72) -
TrươngGia Vy (SG) - Nguyễn T. Bạch Yến (SG)


                     Anh Nguyễn Vạn Bình (SG 67-71) - Trưởng Ban Tổ Chức

 Mã Phương Liễu ( CT 70-74) - anh Nguyễn Vạn Bình

 Quách HuệAnh (CT 70-74) - anh Ngô Kỳ

 Trần Chiêu Hiền ( CT 70-74) - anh Nguyễn Hoàng


Xuân Hương - Ánh Nguyệt - Bạch Yến - Liễu - Xuân Sơn - Tiến


Gấm - Chiêu Hiền - HuệAnh - Như Bằng - Xuân Sơn

* Ghi chú: trang hình ảnh nầy sẽ được tiếp tục khi chúng tôi edit xong